Tag: protest

January 13, 2014 / / Life

ขอจดแบบลวกๆไว้หน่อย วันนี้มีม็อบทั่วกทม. ตามแคมเปญ #BKKShutdown ผลคือเอารถมาทำงานไม่ได้ … มีคนรอบตัวหลายคนไม่อยากให้ไปทำงาน เพราะไม่ปลอดภัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยังไม่รู้ว่าม็อบจะปิดไปจนถึงเมื่อไหร่ ถ้าไม่พยายามหาทางไปทำงานเลยก็คงไม่เวิร์ค แถมที่ทำงานก็ยัง Remote ไม่ได้ ……