Tag: gmail

September 5, 2011 / / Tech

พอดีว่าพึ่งจะลง Rom ใหม่ให้ Galaxy S อีกครั้ง .. แล้วก็เป็นอีกครั้งที่ลืมนึกไปว่า SMS มันหายหมด .. เพราะเดี๋ยวนี้ SMS มันเก็บไว้บนเครื่องแล้ว ไม่ได้เก็บไว้บน…