Tag: Games

April 27, 2020 / / Misc

กลับมาตั้งใจจะเขียนบล็อกอีกรอบ หลังจากที่ใช้ความตั้งใจในการเขียนมากเกินไป ผลก็คือไม่ได้เขียนอะไรออกมาเลย หรือไม่ก็เขียน draft ไว้ แต่ก็คิดว่าคุณภาพไม่ได้จนไม่ได้ publish มันออกมา … ความตั้งใจครั้งนี้จะเป็นการเขียนบล็อกแบบง่ายๆ ข้อมูลไม่ต้องมีคุณภาพสูง เป็นความรู้สึกนึกคิดช่วงขณะเวลานั้นๆก็พอ พอให้ย้อนกลับมาอ่านแล้วรู้ความเปลี่ยนแปลง เริ่ม…

June 1, 2011 / / Tech

ช่วงนี้ติดเกมส์นี้อย่างหนักเลย.. เล่นเกมส์นี้ติดกันมาห้าวันแล้ว 😉

Contract killer เป็นของบริษัท Glu … ซึ่งจริงๆ Android เป็นแพลตฟอร์มที่สองของเกมส์นี้ เวอร์ชันแรกนั้นออกบน iPhone

ตัวเกมส์ว่าให้เราเป็นมือปืนรับจ้าง … ที่อาจจะต่างจากบ้านเราที่เน้นขี่มอไซค์ประกบยิง (น่าจะมีใครทำเกมส์แบบนี้ออกมาบ้างเนอะ) เกมส์จะมีผู้ติดต่อ (Contractor)ให้เราไปเก็บคนนู้นคนนี้ เราจะไม่สามารถบังคับให้ตัวละครเดินไปไหนมาไหนได้  (จริงๆตัวละครอาจจะพิการ) …