Tag: อัมพวา

October 7, 2009 / / Travels

    ขอเล่าเรื่องด้วยรูปภาพดีกว่า ^^ เพิ่งได้ไปอัมพวามาอีกครั้ง หลังจากไปมาเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เคยเขียนถึงเลย มาคราวนี้ขอเขียนถึงไว้หน่อยดีกว่า แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทริปนี้มีความผิดพลาดอยู่บางประการ … คือ … กล้องแบตหมด ขนาดมีแบตอยู่สองก้อนนะ แต่ก็หมดทั้งคู่…