Category: Life

About my Life

March 20, 2007 / / Life

  เหอะๆ จากการเปรยๆว่า อยากไปเที่ยวๆๆ ตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา มาถึงช่วงนี้ก็ได้เที่ยวสมใจอยาก มีทั้งไปเที่ยว   และก็เดินทางไปนู่นไปนี่มากมายสุดๆ เรียกว่าชีพจรลงเท้าก็ว่าได้   เรื่องมันเริ่มจากน้าชวนไปเที่ยวเกาะกูด จ.ตราด วันที่ 9-11…